Hus-, köpe- och entreprenadavtal

Regeringen har lagt fram LAS- och omställningsproposition
Foto: TMF

Det finns två slags avtal som kan ingås mellan en konsument och en näringsidkare i samband med bygge av ett eget småhus. Det ena är ett avtal om köp av material till huset. Då görs ett köpeavtal och konsumentköplagen gäller. Det andra är ett avtal om att utföra arbete med huset eller tomten. Då görs ett entreprenadavtal och konsumenttjänstlagen gäller.

Om man köper materialet från en hustillverkare och låter en eller flera entreprenörer montera byggsatsen och utföra övriga arbeten kan man ha ett eller flera köpeavtal och entreprenadavtal för samma bygge.
En del hustillverkare kan åta sig att montera byggsatsen på grunden. Om åtagandet bara gäller montering av byggsatsen betraktas det som del av köpet och och konsumentköplagen gäller fortfarande.
Om leverantören utför mer arbete än att bara montera huselementen betraktas uppdraget som en entreprenad och konsumenttjänstlagen gäller. Då ska avtalet skrivas som ett entreprenadavtal och materialet ingå i entreprenaden.

Standardavtal

Konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen innehåller detaljerade regler till skydd för konsumenten. Men lagarna gäller för många olika slags köp och tjänster och behöver kompletteras med ytterligare bestämmelser, som är anpassade för köp av byggsats till småhus eller för köp av entreprenad. På samma sätt som det finns motsvarande bestämmelser i andra branscher tillämpar medlemmarna i STR standardavtal, som är utarbetade i samråd med Konsumentverket. Avtalen följer konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen och ska användas när en konsument är köpare.

De standardavtal som används vid småhusbygge är:

  • AA 22, Allmänna Avtalsvillkor för köp av monteringsfärdigt husmaterial
  • ABS 18, Allmänna Bestämmelser för småhusentreprenader där enskild konsument är beställare

Som framgår av namnet på dokumenten innehåller de allmänna bestämmelserna, medan själva avtalet är ett separat dokument, som innehåller uppgifter om köpare, säljare, pris, betalningsvillkor, leveranstid mm.

AA 22
- allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial


Trä- och Möbelföretagen (TMF), Konsumentverket och Villaägarnas Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

  • Köpeavtal AA 22, vid konsumentköp av monteringsfärdigt husmaterial samt Allmänna avtalsvillkor vid köp av monteringsfärdigt husmaterial – AA 22
  • Produktionskostnadskalkyler vid småhus AA 22

Överenskommelsen trädde i kraft den 2022-09-01 och gäller tills vidare. Tidigare överenskommelse om produktionskostnadskalkyler vid försäljning av småhus 2012, version 2, BÖ 2012/8, samt Köpeavtal AA12 version 2, BÖ 2012/9, dnr 2012/451 upphör i och med detta att gälla.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.