Avtal - tillverkare och beställare

Handslag
Foto: Mostphotos

Det finns ett antal standaravtal inom vår industri som reglerar förhållandena mellan tillverkare och beställare.

  • ABM 07, Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet
  • AB 04, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader; är avsedda att användas vid s.k. utförandeentreprenader, dvs. entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen.
  • ABT 06; Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, är avsedda att användas vid s.k. totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet, även ska ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen
  • AB-U 07, Allmänna bestämmelser för utförandeunderentreprenader, är avsedda att användas i avtal mellan generalentreprenören och underentreprenören där AB 04 används i avtal mellan byggherren/beställaren och generalentreprenören.
  • ABT-U 07, Allmänna bestämmelser för totalunderentreprenader, är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenören och totalunderentreprenören där ABT 06 används i avtal mellan byggherren/beställaren och totalentreprenören.
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in