Marknadsföring med miljö- och hållbarhetsargument

Träd
Foto: Pixabay

Ta del av värdefull genomgång av miljö- och hållbarhetsargument - framtagen av Walthon Advokater. Notera att dokumentet kräver medlemsinloggning.

Konsumentverket har under 2021 genomfört en granskning av marknadsföring av småhus med miljö- och hållbarhetspåståenden och noterat brister. Konsumentverket har i december 2021 gått ut med en skrivelse till de granskade bolagen samt framställt önskemål om att TMF, i egenskap av branschorganisation, bidrar till att sprida information till medlemsföretagen.

Syftet med detta  PM är att ge medlemsföretagen allmän information om vad man bör tänka på vid marknadsföring. Gränsdragningen mellan tillåten och otillbörlig marknadsföring är sällan glasklar. Av bl.a. det skälet ska det som anges nedan inte heller ses som specifika råd. Tanken är att detta PM ska fungera som en vägvisare och ge information. Det är sedan upp till varje medlemsföretag att se över sin marknadsföring och fatta beslut utifrån sin specifika situation.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in