Avtalsmallar & villkor

Regeringen går vidare med reformen av arbetsrätten
Foto: UNSPLASH

Följande möbelavtal, som utarbetats tillsammans med juridisk expertis, ska säkerställa att möbelföretagens intressen tas om hand. Det rör sig om avtal från rena designuppdrag och upphovsrätt till återförsäljare, kommissions- och agentavtal. TMF har även utarbetat allmänna villkor vid försäljning, inköp samt leverans av möbler.

Designavtal

Designavtalen för möbelbranschen förekommer i två versioner;

- Version A är en version där beställaren automatiskt får alla rättigheter som framställs.
- Version B är liknar den modell som ni tidigare använt, dvs rättigheter blir kvar hos designern, men med de skillnaderna att avtalet nu är beställarvänligt och att beställaren alltid har en option att få starta tillverkning.

Leveransavtal

Det senaste framtagna avtalet är ett leveransavtal. Leveransavtalets syfte är att förtydliga villkor och hur relationen mellan köpare och säljare ska fungera och regleras. Leveransavtalet kan även ses som en checklista för de speciella leveransavtal som önskas av många designintensiva medlemsföretag.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in