Kök & Bad - avtal och villkor

Avtalssignering
Foto: Scott Graham Unsplash

TMF - tillsammans med Kök & Bad:s styrgrupp och Konsumentverket - har efter omförhandling träffat överenskommelse om nytt avtal för Allmänna leverans- och köpvillkor för konsumentköp av kök och badrum, BÖ 2022:7, Dnr 2022/354 i och med den nya Konsumentköplagen som trädde i kraft den 1 maj 2022. Överenskommelsen gäller från den 1 juli 2022 och gäller tills vidare. Därmed upphör den tidigare villkor BÖ 2018:4, Dnr 2018/453 att gälla för nya köp gjorda efter den 1 juli.

Avtalsjusteringarna i korta drag:

  • Tidsperioden för presumtionsregeln utökas från sex månader till två år
  • Skärpt ansvar för installations/monteringsanvisning
  • Direktansvar och tvingande bestämmelser för tillverkare när konsument är slutkund
  • Förtydligande om avhjälpande och omleverans
  • Förtydligande vid fel på endast en del av de levererade varorna

Läs mer om den nya konsumentköplagen.På sidan om den nya konsumentköpslagen hittar du även en en genomgång av de viktigaste förändringarna i en artikeln av Madeleine Sifvert, advokat/partner på Walthon Advokater - TMF:s samarbetspart inom juridisk rådgivning.

Avtalet ligger även på Konsumentverkets webbplats, inkl. sidor riktade till företag.

Här nedan kan du ladda ner villkoren, mallar för leveransavtal samt två olika köporderavtal.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in