REPORTAGE - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

"Delaktig i alla steg"

När finsnickaren Andreas Karlsson rör sig i offentliga miljöer studerar han olika slags trappor och upptäcker sådana som han tillverkat själv. Han beskriver sitt jobb som kreativt, självständigt och ansvarsfullt. Tidigt upptäckte han sitt handlag för trä och resan till arbetet på C&D Snickeri i Falköping tog inga omvägar.

3 januari 2022
Höjda priser och råvarubrist slår hårt mot många TMF-företag
Foto: Mostphotos