DEBATT - ANSTÄLLNING, KOMPETENSFÖRSÖRJNING & LAS

”Historiska avtalet fungerar inte utan att staten betalar”

Intresset är stort för omställningsstudiestödet, som ska göra det möjligt att utbilda sig som vuxen. Men CSN behöver mer resurser för att klara handläggningen, och reglerna är för snåriga. Regeringen måste fatta nödvändiga beslut redan före sommaren, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv, LO och PTK på DN Debatt.

10 juni 2024
Undervisning
Foto: Pixabay

”Vi parter har haft en god dialog med såväl CSN som med regering och opposition, och visst ser vi att det går framåt. Men det går för långsamt. Regeringen förbereder som bäst höstens statsbudget där det rimliga är att staten tydligt visar att den tar sitt ansvar för att omställningsstudie stödet äntligen blir väl fungerande.”

Nu kräver parterna att:

  • Regeringen skyndsamt skjuter till mer pengar till CSN för att de som söker omställningsstudiestödet ska få besked i rimlig tid innan utbildningen startar
  • Regeringen inför de regelförenklingar som CSN har föreslagit

Läs hela debattartikeln