NYHET - LAS

Ingen överenskommelse om LAS

Parterna LO, PTK och Svenskt Näringsliv har inte kunnat enas i förhandlingarna om LAS med mera. ”Vi beklagar det. Det har funnits många konkreta förslag för en bättre fungerande arbetsmarknad uppe på förhandlingsbordet”, säger vice vd Mattias Dahl.

1 oktober 2020
Mattias
Foto: Pressbild

– Vi har gjort vårt yttersta för att hitta en balanserad uppgörelse som alla tre parter kunde bära hem. Tyvärr har vi inte lyckats. Förhandlingarna har varit konstruktiva trots många svåra frågor. Till slut tvingades vi tyvärr konstatera att vi inte hittade en uppgörelse som alla kunde acceptera, säger Mattias Dahl.

Gröna arbetsgivares förhandlingschef Örjan Lenárd, som i förhandlingarna även företrätt Grafiska Företagen och TMF, delar Mattias Dahls bild. Han menar att det är positivt att förhandlingarna ändå kom så långt mot bakgrund att man tidigare aldrig varit i närheten av en överenskommelse.

– Det är synd att vi inte nådde riktigt ända fram. De frågor som låg på förhandlingsbordet innehöll en hel del bra saker för både stora och små företag och de anställda. Vi närmade oss varandra på ett flertal viktiga punkter, men till slut var avståndet ändå för stort. I en förhandling måste man ge upp vissa saker för att få andra, men denna gång kände bägge parter att det krävdes för stora eftergifter för att nå en överenskommelse, säger Örjan Lenárd.

Utan en överenskommelse mellan parterna är frågan om LAS nu något som politikerna måste ta vidare.

– Vi är klara för den här gången. Det gick inte hela vägen och nu får politikerna ta ansvaret för att förbättra regelverken på arbetsmarknaden, avslutar Örjan Lenárd.