NYHET - LAS

Historiskt riksdagsbeslut som stärker den svenska modellen

Idag har riksdagen sagt ja till propositionen om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Bakgrunden till propositionen är den arbetsmarknadsreform som parterna har gjort en principöverenskommelse kring. I överenskommelsen, det så kallade huvudavtalet, mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK finns de krav på regelförändringar som Sveriges riksdag i dag beslutat genomföra.

8 juni 2022
skakar hand
Foto: Pixabay

- Det är ett styrkebevis för den svenska modellen att både arbetsmarknadens parter och våra folkvalda politiker klarar av att genomföra en stor reform som både gagnar arbetsgivare och arbetstagare. Riksdagsbeslutet om regeländringar i LAS och nya stöd för omställning, ger oss nu förutsättningar att underteckna huvudavtalet den 23 juni, säger Anna Freij, förhandlingschef på TMF.

De flesta lagändringarna ska enligt förslaget börja gälla den 30 juni 2022 och tillämpas första gången den 1 oktober 2022. Huvudavtalet mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK skrivs under den 22 juni. Den 23 juni undertecknas det av industrin arbetsgivarorganisationer och fackförbund. Huvudavtalet börjar gälla den 1 oktober.