NYHET - ARBETSMILJÖ, BYGGANDE & TRÄHUS

Nya arbetsmiljöregler för projektering och byggarbetsmiljösamordning

Om knappt ett halvår – den 1 januari 2025 – träder nya arbetsmiljöregler om projektering och byggarbetsmiljösamordning i kraft. Reglerna gäller för byggherrar, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare, samt tillverkare av monteringsfärdiga byggnader eller anläggningar, och de kommer ta hänsyn till arbetsmiljön i ett mycket tidigare skede.

2 juli 2024
kontorsarbete
Foto: Mostphotos

De nya arbetsmiljöreglerna har bland annat tydligare bestämmelser kring att förebygga risker så tidigt som möjligt i bygg- och anläggningsprojekt och berör då tillverkare av monteringsfärdiga hus. I den nya föreskriften finns också ett kapitel som riktar sig direkt till husproducenterna.

- Det finns en poäng att redan nu sätta sig in i och utbilda sig i de nya arbetsmiljöreglerna som börjar gälla vid årsskiftet, säger Åsa Samuelsson, rådgivare inom arbetsmiljö på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

- Ett av syftena med de nya reglerna är att de tar hänsyn till arbetsmiljön i ett tidigt skede, vilket är bra. Att minska riskerna innan de uppstår vinner både arbetsgivare och medarbetare på.

Byggföretagen och Arbetsmiljöverket kommer att genomföra tre webbinarier om den nya föreskriften, Projektering och Byggarbetsmiljösamordning; AFS 2023:3, i höst, med följande uppdelade innehåll:

  1. Byggherren/ Beställare
  2. BAS-P & Projektörer + Prefab och Hustillverkare
  3. BAS-U och Entreprenörer

Webbinarierna kommer sedan att finnas tillgängliga på Byggföretagens webbplats.

För mer information 

Nya regler om projektering och byggarbetsmiljösamordning

Kapitel 7 i föreskriften AFS 2023:3 som berör tillverkare av monteringsfärdiga hus