”Skyddsnätet” – nätverket för arbetsmiljöfrågor

19 sep.

Nu välkomnar vi gamla och nya deltagare till nästa träff inom Skyddsnätet, ett forum för samverkan och utbyte av erfarenheter inom området arbetsmiljö och säkerhet. Temat den här gången är säkerhetskultur och träffen sker fysiskt – på Näringslivets Hus i Stockholm.

Program – tema säkerhetskultur

Prevent kommer och berättar om de verktyg och material de har för att hjälpa till att förbättra säkerhetskulturen.

Vi kommer att diskutera:

  • Vilka beteende behöver vi öka respektive minska för en starkare säkerhetskultur?
  • Beteendets ABC - aktiverare, beteende och konsekvenser. Vad är det som hindrar att vi utför säkra beteenden?
  • Hur kan vi skapa positiva konsekvenser?

Men också få ta del av vad arbetsrätten säger. Hur kan vi agera när positiv återkoppling inte räcker till.

Utöver detta tar vi upp den förändrade lagstiftningen om bygg- och anläggningsarbete som börjar gälla 1 januari 2025.

Mer om Skyddsnätet
Syftet med Skyddsnätet – förutom att utbyta erfarenheter med kollegor inom branschen - är att informera om ny lagstiftning samt andra nyheter inom arbetsmiljöområdet.
Målgruppen är ansvariga för arbetsmiljö och säkerhet inom Trä- och Möbelföretagen samt Grafiska Företagen.
Ambitionen är att träffas 1-2 gånger/år – antingen digitalt eller fysiskt.

Anmälan och kallelse

Agenda och kallelse skickas ut cirka fyra veckor innan mötet.
Är du ny deltagare och vill veta mer – kontakta Åsa Samuelsson, TMF:s arbetsmiljöexpert, på asa.samuelsson@tmf.se.  

Du anmäler dig även till nätverksträffen via asa.samuelsson@tmf.se

NÄTVERKSTRÄFF
19 september, 09:30 - 14:30
Pris exkl. moms:
Kostnadsfritt
Eventet börjar om:

Dagar

Timmar

Minuter