Våga Fråga - om psykisk ohälsa

10 november 2020

TMF bjuder in företagsrepresentanter till att medverka i en webbföreläsning om psykisk ohälsa – våga fråga om fakta och myter om självmord.

Nu bjuder vi in till en digital Våga fråga-föreläsning i samarbete med Suicide Zero där vi pratar om fakta och myter kring självmord. Att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på, hur man kan prata med någon som mår dåligt samt vikten av att förmedla hopp. Föreläsningen varar i ca en timme och därefter finns utrymme för frågor.

Föreläsare: Camilla Rosenkvist, utbildningsansvarig på Suicide Zero

Fortbildning
Efter föreläsningen kommer det finnas ett erbjudande för företagen att vidareutbilda sig till Våga fråga- digital/samtalsledarutbildning eller instruktörsutbildning våga fråga, dessa två varianterna kan ordnas lokalt på företagen och kostnaderna för dess framgår av nedanstående information från organisationen Suicid Zero.

Suicide Zero
Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att radikalt minska självmorden i Sverige. Cirka 1 500 personer tar sitt liv varje år. De allra flesta kan vi rädda. Suicide Zeros vision är ett samhälle utan självmord.

Läs mer