KRÖNIKA - DIGITALISERING & HÅLLBARHET

Hållbarhet och innovativ maskinteknik i fokus på Ligna-mässan

Ligna-mässan, Europas största träffpunkt för den träbearbetande industrin, öppnade sina portar förra veckan och lockade tusentals besökare till Hannover, Tyskland. Innovativ maskinteknik var som vanligt i fokus men i år ackompanjerad av ett stort engagemang för hållbarhet. TMF:s hållbarhetschef Robin Ljungar delar sina spaningar och reflektioner från mässan, som han besökte tillsammans med kollegan Martina Hallgren, projektledare inom bransch- och näringspolitik.

24 maj 2023
Ligna mässan
Foto: TMF

När man kliver in på mässområdet möts man av en imponerande syn med över 1 200 utställare spridda över 10 hallar och en utomhuspaviljong för de större skogsmaskinerna. Gångarna är fyllda av människor, ljudnivån är hög, och utställarna är nöjda med besökarnas intresse och engagemang. 

Sedan jag som nyutexaminerad, och nyfiken, ingenjör besökte mässan första gången, för nästan 30 år sedan har den träbearbetande industrin genomgått en dramatisk utveckling, särskilt inom områden som automation, styrsystem och digitalisering. På mässan finns knappt en monter som inte visar upp avancerade lösningar inom dessa områden.

Den snabba teknikutvecklingen har möjliggjort specialisering och kundanpassade erbjudanden. Slutkunden kan själv designa sina produkter, oavsett om det gäller kök eller specialinredning, och systemen genererar automatiskt produktionens indata. Många av de stora maskintillverkarna presenterar erbjudanden med hög automationsgrad och minimalt behov av manuell hantering. Robotlösningarna har också utvecklats, både för materialhantering och bearbetning, samt för att förbättra flödet mellan arbetsstationer med hjälp av små transportrobotar.

Den digitala utvecklingen möjliggör tillverkning av kundspecifika lösningar och kan vara en konkurrensfördel för europeiska och svenska trä- och möbelföretag på en marknad där priskonkurrens ofta är utmanande. Effektiv materialhantering är också av stort intresse, och fler tekniska lösningar behövs för att hantera speciallösningar och enstaka kundorder. Produktionskedjan måste vara effektiv, och det är viktigt att hantera eventuella flaskhalsar mellan olika produktionssteg.

En tydlig förändring på årets mässa är antalet asiatiska företag som ställer ut. Kinesiska och taiwanesiska tillverkare visar inte längre bara enstaka komponenter och mindre maskinlösningar, utan erbjuder nu mer kompletta produktionslinjer och totallösningar för exempelvis CNC-bearbetning. Detta kan innebära tuffare konkurrens för de europeiska maskinleverantörerna, särskilt med tanke på prispressen.

På mässan har vi sett flera utställare som visat lösningar för industriell husproduktion. Det är fascinerande att se bearbetningsmaskiner lyfta och hantera väggsektioner på upp till 8 meter som om de vore små stolsitsar. Den europeiska marknaden för trähusproduktion verkar växa, och maskintillverkarna vill kunna erbjuda skräddarsydda lösningar. Det är en spännande tid med förväntan om ännu mer effektiv produktion av huselement.

Ett genomgående tema på mässan är hållbarhet och miljö. Industrin har insett att trä är en klimatsmart och förnyelsebar råvara, och detta utgör en möjlighet som många utställare tar till vara på. De erbjuder hjälp till sina kunder, inklusive TMF:s medlemmar, att utveckla gröna och hållbara kundlösningar.

Lignamässan som startade redan 1957 har alltid varit en mötesplats och drivkraft för förändring och utveckling av den träbearbetande industrin. Detta accentueras nu ännu mer när automation, digitalisering och hållbarhet har blivit centrala inslag.

För att vara framgångsrik måste branschen utnyttja de möjligheter som teknikutvecklingen för med sig. Ligna-mässan erbjuder en plattform för utställare och besökare att inspireras, utbyta kunskap och skapa nya affärsmöjligheter.