NYHET - HÅLLBARHET & INSPIRATION

Gärsnäs och skånsk bok – en livslång relation som fortsätter växa

Gärsnäs och skånsk bok har länge varit ett framgångsrecept. För 1,5 år sedan frontade också möbeltillverkaren på Österlen materialet med stolen Ronja i en uppmärksammad nysatsning. Framöver har dock Gärsnäs än mer ambitiösa planer med skånsk bokskog och sättet att arbeta för biologisk mångfald, där fler möbler ska tillverkas med råvaran och där man blir en tydligare kravställare än tidigare.

29 maj 2024
Bokskog i Skåne.
Bokskog i Skåne. Foto: Mostphotos

Gärsnäs AB har producerat trämöbler i 130 år. De blev från 1960-talet kända för sitt bokvirke, som valdes ut och köptes på rot i Skånes bokskogar, och sedan användes för möbler i deras skånska fabrik. Efter en boom på 1970- och 80-talet, då träslaget dominerade i offentliga inredningar, uppstod en mättnad på marknaden och bok blev omodernt.  

Detta var något Gärsnäs ville ändra på:

- Vi har mer eller mindre alltid arbetat med bokvirke på Gärsnäs, utvecklar Petra Mattsson, miljö- och hållbarhetschef på företaget. Vi kände därför att det var dags att återigen lyfta fram bokens fina egenskaper så som vi gjorde på 1960-talet med stiftelsen PRO-bok. Därför tog vi fram en ny stol, Ronja, för 1,5 år sedan som är 100 % lokalt tillverkad i Skåne - från skog till stol.

Stolen Ronja i tre utföranden. /Foto: Gärsnäs

Nysatsningen med Ronja blev framför allt en representant för den lokala värdekedja som Gärsnäs värnar om i sitt hållbarhetsarbete och i sin ökade ambition med biologisk mångfald.

- Vi tror att framtiden är lokal, säger Petra Mattsson. När vi samarbetar med lokala leverantörer får vi till exempel större kontroll över produktionen av våra möbler och har bättre möjligheter att säkra våra leveranskedjor. Det är också enklare att samarbeta med lokala aktörer i arbetet med hållbara materialval, cirkulära flöden av resurser och förebyggandet av brott mot mänskliga rättigheter i leverantörskedjorna. Vi hoppas också att våra kunder ser värdet av att främja svensk möbelproduktion och hantverkstradition. Att de är beredda på att betala lite mer för möbler som inte är producerade långt utanför Sveriges gränser, utan i vår by på Österlen.

Vägen mot en mer ambitiös och uttalad bokskogsatsning blev till en början dock mer komplicerad än Gärsnäs tänkt. Var det så ansvarsfullt att använda skånsk bok till sina möbler? Viss data indikerade motsatsen och Petra Mattsson nämner några exempel:

  • Bokskogar har historiskt sett ersatts med gran, så det finns inte lika många bokskogar kvar i Skåne som det en gång gjorde (cirka 75 000 ha bokskog varav 10-15 % är skyddade).
  • Bokskogar har dålig bevarandestatus enligt Naturvårdsverkets rapportering till EU:s art och habitatdirektiv.
  • Bokskogen är den skogstyp som har störst betydelse för rödlistade och hotade arter i Skåne.

Företaget tog därför kontakt med Jörg Brunet, professor i ekologi vid SLU Alnarp, som forskar på tempererade lövskogar. Han gav dem en annan bild som gjorde dem mer säkra på att det var rätt väg att gå.

  • De flesta skyddsvärda bokskogar är idag redan skyddade.
  • Sverige behöver öka mängden produktionsskogar av bok så att dessa miljöer finns kvar – sedan handlar det om vilka krav man ställer på skogsbruket för att också öka naturhänsynen.

Just kraven har varit viktiga i bokskogsprojektet för Gärsnäs. De inledde dialoger med flera olika skogsbolag i Skåne och arbetade fram ett samarbetsavtal där de ställde krav på ökad naturhänsyn i skötsel av bokskogar.

- Kravpunkterna handlar om alltifrån FSC-certifiering och hyggesfritt skogsbruk till vad forskningen säger om hur vi kan vi öka naturvärdena i produktionsskogar av bok. T.ex. att öka mängden död ved, säger Petra Mattsson.

Men lika viktigt var att hitta rätt samarbetspartners och det tog tid. Valet föll till slut på Stiftelsen Skånska Landskap som Gärsnäs håller på att initiera ett samarbete med. Stiftelsen Skånska Landskap har redan ett mångbruksfokus och lever upp till många av kraven i samarbetsavtalet.

Petra Mattsson, miljö- och hållbarhetschef på Gärsnäs.
Bokskogsprojektet har blivit ett väldigt viktigt projekt för oss - som både berättar vilka vi är och vad vi står för, säger Petra Mattsson. Vi har mer eller mindre alltid arbetat med bokvirke på Gärsnäs.

Ambitionen för företaget är att tillverka fler produkter av skånsk bok, jobba alltmer enligt devisen ”en lokal värdekedja”, och att marknadsföra det utåt. Framöver hoppas Petra att de kommer kunna titta på andra träslag som t.ex. ek.

Vad betyder biologisk mångfald för Gärsnäs?
- Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden, och därför är det naturligtvis väldigt viktigt för oss som företag också. Vi alla måste dra vårt strå till stacken för att minska förlusten av biologisk mångfald. Vi måste se vad vi har för påverkan och hitta sätt att minimera den påverkan. För oss som tillverkar möbler av trä så är vår påverkan på skogen och dess biologiska mångfald en viktig fråga att arbeta med.

Har ni fler planerade projekt för att gynna biologisk mångfald alternativt hållbar utveckling i stort?
- Vi fokuserar just nu på träråvaran och kommer förhoppningsvis hitta fler lokala samarbeten där vi tillsammans kan utforska framtidens hyggesfria skogsbruk. Vi arbetar också aktivt med vårt hållbarhetsarbete och våra fyra fokusområden – cirkulära möbelflöden, hållbara materialval, lokala värdekedjor och vårt klimatansvar – som alla berör biologisk mångfald på olika sätt, säger Petra Mattsson.

Miljö- och hållbarhetschefen på Gärsnäs ser en spännande utveckling där möbelföretagen kan samarbeta med skogsbolag och skogsägare i en allt högre grad, något som blir möjligt om möbelföretag börjar använda lokal träråvara. 

- Det finns mycket att göra vad gäller naturhänsyn i skogen. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för ett hyggesfritt skogsbruk utan kalavverkningar.

Fotnot: Skånes bok skördas när den har blivit mellan 100 och 120 år gammal. Det svenska bokvirke som Gärsnäs köper kommer från skånska skogsbolag som både äger och förvaltar skog. Stockarna fraktas sedan till Skättilljunga sågverk i norra Skåne. Här sågas timret till passande dimensioner som sedan torkas möbeltorra i sågverkets tork under 36-40 dagar. En normalstor bok ger ungefär 1,6 kubik bokvirke. Till 50 Ronja-stolar går det åt cirka 1 kubik.

Guide för biologisk mångfald - omslag

Vill du veta mer om biologisk mångfald? Ta del av TMF:s färska medlemsguide för att öka kunskapen om ämnet, ge en grund för arbetet med att gynna ekosystemtjänster samt att hejda förlusten av mångfalden.

Ladda ner guiden