NYHET - STATISTIK

Andelen flerbostadshus med trästomme håller i sig

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä håller sig fortsatt på en stabil hög nivå – 19 procent under 2020 (jämfört med 20 procent 2019). Samtidigt ökade antalet lägenheter med 2 procent (till totalt 4 110 stycken) jämfört med 2019. Det visar ny årlig statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen, TMF. TMF:s trähus- och bostadspolitiska expert Gustaf Edgren lyfter fram en ökad medvetenhet kring hållbarhet och att satsningar på den industriella tillverkningen ”börjat bära frukt”.

25 november 2021
Foto: TMF

- Vi hade en farhåga att trästommar skulle få det tufft att bibehålla sin andel när byggandet generellt tagit fart, men kan med glädje konstatera att så inte blev fallet, säger Gustaf Edgren, branschutveckling trähus på TMF. Trästommar i flerbostadshus har ökat stadigt under ett antal år nu och industrin håller sig på starka siffror. Kapacitet och kvalitet har också visat sig gå hand i hand när det kommer till industriell husproduktion och nu börjar gjorda investeringar inom tillverkningen bära frukt.

Gustaf Edgren vill även – utöver rätt produktionsmetod – se ännu fler initiativ för att fortsatt främja den hållbara utvecklingen. Det gäller t ex rätt material och rätt typ av bebyggelse.

- För att vår industri ska kunna bidra till betydligt fler bostäder måste vi öka kunskaperna kring träbyggande, begränsa hinder såsom kommunala särkrav, samt bättre nyttja resurserna både i den hållbara svenska skogen och hos trähusindustrin. Det gäller då inte bara flerbostadshus utan även trähus i allmänhet och småhus i synnerhet.

Om statistiken
Statistiken avser nyproduktion av påbörjade flerbostadshus. Speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter ingår inte. Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av TMF.

Läs mer i bifogad fil samt ta del av material på tmf.se/statistik-flerbostadshus

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Yvonne Identeg, statistik och marknadsdata, TMF, 08-762 72 19, yvonne.identeg@tmf.se
Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070 916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se