NYHET - HÅLLBARHET, NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION, BYGGANDE, STATISTIK, TRÄHUS & BOSTADSPOLITIK

Årlig statistik från SCB/TMF: Nyproduktion med trästommar håller i positiv trend

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä fortsätter en långsiktig positiv trend. Visserligen gick andelen för 2021 ner från 19 till 18 procent, men i absoluta tal (+ 7 procent, totalt 4 397 lägenheter) innebär det ändå det högsta antalet sedan mätningarna inleddes 2010. Det visar ny årlig statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

22 december 2022
Andel nybyggda lägenheter med stomme av trä - 2010-2021
Foto: SCB/TMF

TMF:s trähus- och bostadspolitiska expert Gustaf Edgren lyfter en ökad medvetenhet kring hållbarhet och branschens långsiktiga satsning på industriell tillverkning som framgångsfaktorer.

- Andelstal är intressant eftersom den visar hur den industriella hustillverkningen står sig och växer i jämfört med andra alternativ. Andelstalsmässigt var 2019 starkare, men det året tappade övrigt byggande vilket inte trähus gjorde. I faktiska tal ser vi nu att trähusbyggandet 2021 når högre nivåer än tidigare vilket är glädjande.

För en byggindustri som just nu utmanas av lågkonjunktur och sviktande orderingång framhåller Gustaf Edgren behovet av att fortsatt främja den hållbara utvecklingen; i fråga om rätt material på rätt plats.

- För att svensk trähusindustri ska kunna fortsätta bidra till fler och hållbara bostäder måste vi öka kunskapen kring träbyggandet och det hållbara svenska skogsbruket samtidigt som man tar bort hinder som till exempel kommunala särkrav.

Om statistiken
Statistiken avser nyproduktion av påbörjade flerbostadshus. Speciallägenheter som gruppboenden och studentlägenheter ingår inte. Statistiken är framtagen av SCB på uppdrag av TMF.

Läs mer i bifogad fil samt ta del av material på tmf.se/statistik-flerbostadshus

För mer information, kontakta gärna:
  
- Gustaf Edgren, branschutveckling trähus TMF, 0708-19 67 12, gustaf.edgren@tmf.se
- Jakob Andrén, marknadsanalytiker TMF, 08-762 78 82, jakob.andren@tmf.se  
- Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070-916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se