NYHET - EXPORT, NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION, STATISTIK, MÖBLER & EKONOMI

Årlig statistikrapport från Trä- och Möbelföretagen (TMF): Fortsatt exportökning för svensk möbelindustri

Drygt 75 procent av svensk möbelproduktion exporteras till andra länder och branschen fortsätter att växa visar branschorganisationen TMF:s årliga rapport (med preliminära siffror) som presenteras i samband med Stockholm Furniture Fair. Men ska exporten fortsätta blomstra krävs det att små- och medelstora företags förutsättningar förbättras, framför allt inom EU.

6 februari 2023
20230204 SKÄRMDUMP: DI Möbelföretag får draghjälp av krontappet - 800.
Foto: DI

Efterfrågan är fortsatt hög på svenska möbler och svensk inredning internationellt – exporten ökar med 12 procent jämfört med föregående år, med störst ökningen inom segmentet kontorsmöbler. Detta har TMF tagit fasta på under årets mässa där flera svenska medlemsföretags exportsatsningar visas upp under temat Boundless Swedish Design som även finns som digital plattform för att synliggöra den svenska marknaden internationellt.

- Inflationen med prishöjningar som följd tycks ännu inte ha påverkat på samma sätt som för andra branscher, svensk möbelindustri är en cirkulär föregångare och det fortsätter att göra avtryck. En stor del av framgången är de nya behov som uppkommit efter pandemin där gränserna mellan hemma och arbete suddats ut och lett till utvecklingen av både nya kringtjänster och produkter, säger Cecilia Ask Engström, bransch- och näringspolitisk chef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

Kontorsmöbler ökade i export med cirka 14 procent till närmare 3,2 miljarder kronor under 2022, störst är ökningen i Norge som även är det land dit kontorsmöbler exporteras mest. Även övriga möbelsegment ökar sin export, framför allt till både Norge och Danmark, vilket visar att försäljningen är fortsatt god i Norden. Exporten till USA har också börjat komma igång och ökade med 4 procent jämfört med föregående år.

- Det handlar om små volymer, men det ger ändå en indikation om att marknader utanför Europa är på uppgång, säger Cecilia Ask Engström.

Sverige är Europas tionde största exportör av möbler, och på plats 17 i världen. Men för små och medelstora företag är exportsatsningar både kostsamma och riskfyllda.

Om exporten ska blomstra måste små och medelstora företags förutsättningar förbättras, allt från avskaffandet av handelshinder på den inre marknaden till förenklad tjänstehandel och handelsavtal som konstrueras så att mindre företag kan dra nytta av dem.

Se bifogad statistik samt läs mer på tmf.se/branschstatistik-mobler.

För mer information, kontakta gärna:   
- Cecilia Ask Engström, bransch- och näringspolitisk chef TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se
- Jakob Andrén, marknadsanalytiker TMF, 08-762 78 82, jakob.andren@tmf.se  
- Alexandra Hernadi, kommunikationschef TMF, 070-916 94 30, alexandra.hernadi@tmf.se