NYHET - FORSKNING OCH INNOVATION, HÅLLBARHET, BYGGANDE, TRÄHUS & ENERGI

TMF:s Anders Rosenkilde i avgörande roll kring byggnaders klimatpåverkan

Den 8 februari deltog TMF:s tekniske chef Anders Rosenkilde på eventet Effektarenan – fokus på småhus i en panel kring Hållbarhet, klimat och miljö – både i det befintliga beståndet och i nybyggnation samt Framtidens energieffektiva småhus. Sedan 1 januari 2022 gäller nya lagkrav om byggnaders klimatpåverkan och där har Anders Rosenkilde en nyckelroll.

10 februari 2023
20230208 Effektarena småhus - med Anders Rosenkilde i panelen
Foto: Effektarena småhus

I samband med sin panelmedverkan – tillsammans med bl a Ulla Jansson LTH och Deromes hållbarhetschef Anders Carlsson - presenterade Anders Rosenkilde även resultaten från följande projekt som TMF är projektägare till med Anders som projektledare;
Kliv På småhus – klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv
https://e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/design-och-byggprocess/klivpa-smahus/intervju/ 

Kombinerade uppvärmnings- och ventilationssystem   https://e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/varme-och-ventilation/energieffektiva-smahus/

Idag finns det flera verktyg för att göra LCA av byggnaders klimatpåverkan. Dessa verktyg är dock inte utvecklade eller testade för småhus, där processen och behoven ser annorlunda ut jämfört med större byggnader.

– Det är därför viktigt att vi kan ta fram ett verktyg som är anpassat till småhusen. Vi behöver också öka kunskapen hos småhustillverkarna om klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv och förankra detta arbete inom flera delar av företagen, säger Anders Rosenkilde.