Förhandlingsteknik, grund och fortsättning

TMF anordnar kurser i förhandlingsteknik där målgruppen är de medarbetare i medlemsföretagen som för arbetsgivarens räkning kommer i kontakt med fackliga förhandlingar.

Grundkurs

Kursen syftar till att förbättra deltagarna förhandlingsbeteende och -teknik och inkluderar praktiska moment som MBL-förhandlingar och tvisteförhandlingar. Kursen belyser effektiva analysmetoder och förhållningssätt vid förhandlingar. Deltagarna får dessutom lära sig både hur man bör förbereda och genomföra en förhandling och även träna på detta med praktiska övningar och exempel.

Fortsättningskurs

Under fortsättningskursen arbetar vi med svåra förhandlingssituationer som uppkommer i de flesta företag som besvärliga motparter, motparter du möter vid upprepade tillfällen, individuella löneförhandlingar, neddragningar och att förhandla igenom organisationsförändringar. Kursinnehållet bygger på modern forskning och best-practice i dessa situationer.

Kursavgift

8 000 kr exkl. moms och logi. I kursavgiften ingår kursdokumentation, två luncher samt för- och eftermiddagskaffe bägge kursdagarna. Kostnad för övernattning ingår ej. Övernattning ordnas av kursdeltagarna.

Tider

Dag 1 kl 10.00–18.00 samt dag 2 kl 08.30–16.30.

Vi anordnar kursen i samarbete med Grafiska Företagen, Gröna arbetsgivare, IKEM, Livsmedelsföretagen och Transportföretagen.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in