Globala målen för trä- och möbelindustrin - färdplan i linje med Agenda 2030

Framsida
Foto: TMF

TMF har tagit fram ett skräddarsytt utbildningsprogram för dig som är medlem. Syftet är att ge fördjupad kunskap i vad de Globala målen och TMF:s medlemsguide för hållbar utveckling innebär ur ett affärsperspektiv - och hur de kan fungera som färdplan för företag – från risk- och väsentlighetsanalys till strategi och målstyrning.

Utbildningen innebär dels arbete och diskussioner tillsammans med andra liknande företag i branschen, dels anpassad rådgivning utifrån ert företags förutsättningar och möjligheter. Du får med dig konkreta verktyg, övningar och goda exempel att ta med dig till din organisation och verksamhet för att skapa en framtidssäkrad strategi och målstyrning.

Utbildningen går igenom:

 • Innebörden av Agenda 2030 och Globala målen för näringsliv och företag i Trä- och Möbelbranschen.

 • Metodik för relevans- och väsentlighetsanalys gentemot målen

 • Hur Globala målen och TMF:s medlemsguide för hållbar utveckling kan användas som plattform och/eller integreras i strategiskt utvecklings- och hållbarhetsarbete, för utformning av strategi, mål och handlingsplaner

 • Uppföljning, trender och utveckling av styrmedel, globalt och nationellt

 • Exempel och case från internationella och svenska företag

 • Praktiska tips, framgångsfaktorer och fallgropar

Utbildningen riktar sig till:

Dig som ansvarar för, eller arbetar med långsiktig affärs- och verksamhetsutveckling, strategiskt och operativt hållbarhetsarbete, till exempel:

 • Hållbarhetschef/miljöansvarig
 • VD
 • Produktionschef
 • Kommunikations-/informationschef/marknadschef
 • Affärs- och verksamhetsutvecklare
 • Annan personal som har behov av ökade kunskaper inom hållbarhet

Mål med utbildningen

Att ge kursdeltagarna tillämpbara kunskaper i Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, och hur dessa bör implementeras i den egna verksamhetens mål och arbete. Utbildningen ger också en orientering i omvärldens skärpta krav, förväntningar och nya styrmedel att förhålla sig till. Utbildningen ska ge vägledning i hur de globala målen kan och bör integreras i arbetet med hållbar verksamhetsutveckling, från risk- och möjlighetsanalys till strategi, mål och uppföljning.

Datum: 8 och 29 november

Anmälan och kurskostnad

Kostnad: 4 000 kronor. Gå flera från samma företag - få 25 % rabatt.
Priset är exklusivt för TMF-medlemmar. Motsvarande utbildning på stan kostar cirka 16 000 kr.

Här hittar du länk till anmälan

(OBS! Avbokning senare än 14 dagar innan startdatum debiteras med fullt pris. En kollega är varmt välkommen att delta i ditt ställe.)

Program

Del 1: Introduktion och hur använder vi Agenda 2030 i verksamheten?
Digital föreläsning med fokus på utmaningar, ramverk och målsättningar.
Genomgång av styrning och konkreta verktyg i linje med Agenda 2030. Du får med dig en "hemuppgift" för arbete inom företaget.

Datum: 8 november
Tid: kl. 09.00-15.00

Del 2: Rådgivning
Diskussion i grupper. Här får du konkret feedback på din hemuppgift samt möjlighet att diskutera med kollegor i branschen. Rådgivning och möjligheter att ställa frågor till Trossas experter.

Datum: 29 november
Tid: Välj mellan kl. 8.00-10.00 eller kl. 13.00-15.00.

Mervärde fördjupningsfilm och helpdesk:

 • 4 korta fördjupningsfilmer. Dessa tar upp utmaningar, ramverk och regler att förhålla sig till samt exempel på arbetssätt inom ramen för; Kemikalier, Mänskliga rättigheter och etik, Resurseffektivitet och Cirkularitet/klimat

 • 2 timmar telefonrådgivning med Trossas konsulter

Kurshållare

 • Mia Barkland, Trossa 
  mia.barkland@trossa.se

 • Matilda Sjödin, Trossa
  matilda.sjodin@trossa.se

 • Johanna Wachtmeister
  johanna.wachtmeister@trossa.se