Arbetsmiljö

TMF hjälper våra medlemsföretag att utveckla arbetsmiljön på olika sätt. Det sker bland annat genom information, rådgivning och - inte minst - via utbildning och kompetensutveckling.

Med kurserna inom arbetsmiljöområdet vänder vi oss framför allt till chefer samt till dem som hanterar arbetsmiljö- och utvecklingsfrågor. 
Syftet är att ge insikt och kunskap om lagstiftningens och avtalens konsekvenser för företagens verksamhet och utveckling samt betydelsen av en god arbetsmiljö.

Arbetsrätt och ökad kunskap om lagar & avtal är ett av de mest centrala områden som TMF erbjuder sina medlemsföretag.

Branschspecifik utbildning

Den mest grundläggande kursen är en branschspecifik utbildning inom arbetsrätt, avtal & arbetsmiljö,, som vänder sig till representanter för trä- och möbelindustrin. Utbildningen ordnas delvis i samarbete med Grafiska Företagen och innehåller en genomgång av gällande relevanta lagregler, avtalsfrågor för respektive bransch med paralleller till olika förhandlingsfrågor och rättsfall samt arbetsmiljöfrågor kopplade till arbetsgivarens ansvar.

Tanken är att man väljer om man vill ta del av 1-, 2- eller 3-dagars utbildning och inget hindrar att man anmäler olika deltagare till respektive dag. 

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in