Boverket

Penna
Foto: Pixabay

Effekterna av Boverkets remissförslag till skärpta energikrav

Boverket förslag till skärpta energikrav som ska börja gälla 1 januari 2020 med övergångsperiod till 31 december 2020 medför skärpningar kring 10–20 %.
Boverket har nu publicerat remissen avseende ändringar av energireglerna i BBR kapitel 9. Remissvar ska vara inskickade till Boverket senast den 25 oktober och ni får gärna använda TMF:s remissvar som inspiration till egna. Det är snarare väldigt positivt om många småhusproducenter skickar in remissvar eftersom de flesta kommer att fokusera på flerbostadshus och de nya viktningsfaktorerna.

Se TMF:s remissvar nedanför.

Småhus

För småhus med värmepump skärps energikravet med ca 20 %. Detta ger främst problem för småhus i ett plan med vinkel som idag värms med en frånluftsvärmepump och en storlek kring 100 – 140 m2. I dessa hus krävs någon av följande åtgärder, byte till Bergvärmepump, Luft/vatten-värmepump, väsentligt förbättrat klimatskal. Större hus i 1 ½ och 2 plan klarar i stort kraven med befintliga lösningar, dock kan det krävas förbättrat klimatskal i de kallaste delarna av landet. Småhus med fjärrvärme klarar knappt nuvarande krav (BBR24 & 25). Med de föreslagna kraven krävs det väsentligt förbättrat klimatskal med U-värden näst intill i nivå med passivhus för de lite mindre husen. Större tvåplanshus kan dock klara kraven.

Flerbostadshus

Flerbostadshus med bergvärmepump klarar kraven både med frånluftsventilation och FTX med dagens klimatskal. Kompakta flerbostadshus kan även klara kraven med frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets. Observera dock att Um måste vara mindre än 0,35 W/m2 K i alla flerbostadshus vilket inte alla hus klarar idag. Kompakta flerbostadshus med fjärrvärme och FTX kommer klara de nya kraven, hus med mindre kompakt form kommer kräva förbättrat klimatskal.

Övrigt möjliga åtgärder

Det finns en rad övrigt möjliga åtgärder som ofta kan tillämpas för att förbättra energiprestandan, till exempel solceller, snålspolande armaturer med bästa energiklass, bästa energiklass på fläktar och cirkulationspumpar, värmeåtervinning på avlopp mm.

Förslag på utökade standardmått i bostaden

En ny standard för bostadsutformning ska förbättra tillgängligheten genom att öka rummens storlek. Standarden - "SS 914221:2019" - gäller invändiga mått för bostäder, och förslaget från SIS innebär att standardmåtten på bland annat sovrum och badrum ska bli större.

Bland annat föreslås att dubbelsovrum ska öka med två decimeter i bredd och övriga sovrum med två kvadratmeter per rum. För en lägenhet med fyra sovrum blir det 6,6 kvadratmeter extra. Medräknat effekter som att husen blir bredare och djupare så landar totala effekten på ungefär tio kvadratmeter för en lägenhet med fem rum och kök.

Fram till den 3 juni är förslaget ute på remiss - se TMF:s remissvar nedanför.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in