CE-märkning av byggprodukter

Sedan den 1 juli 2013 är det obligatoriskt med CE-märkning av byggprodukter som har en harmoniserad standard. Från och med detta datum gäller Byggproduktförordningen, CPR, för produkterna och den CE-märkta produkten ska åtföljas av en prestandadeklaration.

Konsument/byggare/arkitekt/byggherre/fastighetsägare

De svenska byggreglerna gäller fortfarande. För dig som är konsument, byggare, arkitekt eller annan föreskrivare, byggherre eller fastighetsägare är produktens prestandadeklaration ett verktyg för att du ska kunna bedöma om produkten kan användas för att byggreglerna ska uppfyllas. Observera att CE-märket ställer krav på hur produkternas prestanda ska bedömas och beskrivas, dock INTE på själva prestandan. Prestanda behöver endast deklareras för de egenskaper som har betydelse för de grundläggande egenskapskraven på byggnadsverk.

Tillverkare

För dig som är tillverkare kan du i tabellen nedan se om din produkt ska CE-märkas. För att kunna göra det krävs en så kallad harmoniserad europastandard (förkortas hEN), som har en ZA-bilaga. ZA-bilagan beskriver vilka egenskaper som kan och ska deklareras samt vilka provningar som ska utföras. Det finns även anvisningar för tillverkningskontroll ("FPC", factory production control).

Undantag från CE-märkning

Undantag från CE-märkning, eller lättnader, finns för s k "Microföretag" (max 10 anställda och max 2 miljoner euro i omsättning) – se CPR artikel 37 samt "andra förenklade förfaranden" i artikel 38.

Produkt

Harmoniserad standard

CE-märkning

Fingerskarvat konstruktionsvirke

EN 15497:2014 Ja

Fönster och dörrar, utan brandkrav
EN 14351-1: 2006 + A1:2010 Ja
Fönster och dörrar, med brandkrav EN 16034 Fr om nov-2016

Hållfasthetsorterat konstruktionsvirke
EN 14081-1:2005
+ A1:2011
Ja
Kök & Bad Saknas Nej
Limträ EN 14080:2013 Ja
Lister Saknas Nej
LVL för konstruktionsändamål EN 14374:2004 Ja
Prefabricerade takstolar med spikplåt EN 14250:2010 Ja
Prefabricerade trähus Saknas Nej
Sågat & hyvlat virke, ej för konstruktion Saknas Nej
Trägolv EN 14342:2005 + A1:2008 Ja
Träpaneler EN 14915:2006 Ja
Träskivor EN 13986:2004 Ja
Trätrappor Saknas Nej
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in