EPD-generator – Environment Product Declaration

Foto: TMF

TMF gav - tillsammans med SVIL, Stiftelsen IVL - IVL, Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att driva projektet ”EPD-generator”. Projektet drevs som ett samfinansierat forskningsprojekt och genomfördes med finansiering från både stat och näringsliv. TMF och 13 medlemsföretag från branschgrupperna kök och bad samt möbler gick in som näringslivsfinansiär och projektet beviljades forskningspengar med motsvarande belopp via SVIL.

Projektvision

Att ge våra medlemmar verktyg och kunskap så att de kan styra sina produkter mot ett minskat miljöavtryck.

Projektmål

  • Att samtliga medlemsföretag som har behov av att generera en EPD ska kunna erbjudas ett EPD-verktyg för att ta fram sina EPD:er på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. EPD-verktyget ska leva upp till de krav som ställs/kommer att ställas på tillverkare.
  • Att säkerställa att framtagning av EPD via verktyget håller en hög kvalitet.
  • Att ta fram en vägledning för arbete med EPD för TMF:s medlemsföretag.
  • Att ta fram en publik vägledning.

Bakgrund

Kök & Bad-gruppen inom TMF startade en förstudie kring hur man bäst redovisar LCA, livscykelanalys. Förstudien resulterade i att EPD, Environment Product Declaration, var ett lämpligt tillvägagångssätt.
Flera olika företag utvärderades innan valet föll på IVL som den part som Kök & Bad-gruppen och TMF önskade att arbeta vidare med för en EPD generator.

Projektägare TMF: Sandra Furtenbach
Projektledare IVL: Fredrik Tegstedt

Vill du veta mer om projektet?  Kontakta Sandra Furtenbach.

Vad är en EPD? – Se EPD-dokumentet nertill

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in