Utbildning i EPD-verktyg - för möbel- och inredningsföretag

10 okt.

Det är resurskrävande, både ekonomiskt, kunskapsmässigt och tidsmässigt, att ta fram en EPD. TMF erbjuder därför sina medlemmar inom möbler och inredning tillgång till ett EPD-verktyg som underlättar framtagandet. För varje företag behöver minst två personen gå utbildningen för att få använda verktyget – en av dem kan dock vara konsult som jobbar på uppdrag.

Arrangör: EPD Norge
Webbplatshttps://www.epd-norge.no/

Språk: kursen hålls på engelska

Upplägg - två delar, där del 2 är cirka två veckor efter del 1.

Upp till tre timmars företagsspecifik granskning, där tiden avtalas separat mellan respektive företag och LCA.no. Granskningen ger svar på frågor som dyker upp på vägen. Inför del 2 arbetar kursdeltagarna med EPF-verktyget. Kursen kvalificerar deltagarna att mata in information (material, process, transport och energi) i EPD-kalkylatorn, samt att styra den EPD som skapas. EPD Norge godkänner sedan uppgifterna. Utfärdande av kursbevis kräver att varje deltagande företag skapar en färdig EPD som är godkänd av LCA.no.

Avbokningsregler:

  • Upp till 2 veckor före kursdatum: Gratis avbokning
  • Efter 2 veckor före kursdatum: 50 % av kursbeloppet faktureras
  • Efter 1 vecka före kursdatum: 100 % av kursbeloppet faktureras

Kontakt

Vid frågor; kontakta TMF:s hållbarhetsspecialist Linda Lagerström - linda.lagerstrom@tmf.se
 

OBS! Notera att priset för kursen - 4 500 - är i norska kronor.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till TMF:s medlemmar inom möbler & inredning som ska arbeta med EPD-verktyget, men även till konsulter som nyttjar EPD-generatorn för aktuellt medlemsföretag. Inga förkunskaper i LCA krävs. Syftet är att du ska få förutsättningar för en bra, självständig start i ditt EPD-arbete samt en ökad förståelse för vad som ligger bakom och hur det kan användas i praktiken.

Mål

Det är viktigt att understryka att för att skapa EPD:er som kan godkännas och publiceras (och sedan vara en giltig EPD för användning i upphandling) måste två personer från företaget ha genomgått kurserna Del 1 och Del 2 och erhållit ett kursbevis från LCA.no.

Detta är ett pålagt ISO-krav. Kraven för hur en EPD ska skapas finns specificerade i ISO-standarden 14025. Miljömärkningar och deklarationer Typ III. Ansvarig instans är EPD Norge och verktyget har utvecklats och driftas av LCA-Norge.

KURS
10 oktober, 09:00 - 11:30
Digitalt via Teams
4000 NOK
Anmäl dig
Eventet börjar om:

Dagar

Timmar

Minuter