EPD-vägledning - så kan företag arbeta med EPD –fördelar, råd och regelverk

trä
Foto: shutterstock

TMF tillsammans med 13 medlemsföretag gav – IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att ta fram en vägledning för hur företag kan arbeta med EPD –Environmental Product Declarations, produkters och tjänsters miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Nu finns vägledningen tillgänglig här på TMF:s webbplats. Syftet är att stödja företag, både de som redan arbetar och de som planerar, att arbeta med EPD.

Det finns flera vägval att ta och trycket på de granskare som finns på marknaden är extremt. Vi rekommenderar samtliga företag att ta del av den vägledning som nu släpps och som är en av projektleveranserna.

Vägledningen innehåller nyttig information om vad en EPD är, på vilka olika sätt man kan ta fram EPD:er, samt hur EPD kan användas för att kommunicera miljöpåverkan. Vägledningen tydliggör också vilka regelverk som finns på området, och presenterar information om hur resultat i en EPD ska tolkas.

MEDLEMSERBJUDANDE: Konsulttjänster från IVL
Under 2020-2021 gav TMF, 13 medlemsföretag inom branschgrupperna kök & bad samt möbler - tillsammans med Stiftelsen IVL - IVL Svenska Miljöinstitutet (IVL) i uppdrag att utveckla en publik EPD-vägledning och testa en EPD-generator för branschen. Efter det avslutade projektet erbjuds nu TMF:s medlemmar  rabatt på konsulttjänster från IVL kopplade till EPD er.
För mer information, kontakta Fredrik Tegstedt på IVL fredrik.tegstedt@ivl.se.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in