Kök & Bad-gruppen

Vedum kök
Foto: Vedum

Kök- & Bad-gruppen inom TMF omfattar cirka 40 företag som tillverkar kök och badrum mot marknader för småhus, objekt och konsument. Gruppen har ett flertal konkurrensneutrala frågor på sin agenda, bland annat lobbying, avtal, juridik, standarder samt kvalitet.

Arbetet inom Kök- & Bad-gruppen leds av en styrgrupp som ska bestå av det antal ledamöter som beslutas på varje årsmöte, dock lägst fem stycken. Vid valet strävar man efter att olika typer av företag representeras - kök, bad, mindre och  större företag - för att skapa en så bred förståelse och erfarenhetsbredd som möjligt i gruppen.

Styrgruppen, tillsammans med TMF, träffas lägst fyra gånger om året - för att diskutera och besluta om riktlinjer för TMF:s arbete i branschrelaterade frågor. Utöver styrgruppen skapas projekt-och arbetsgrupper vid behov för att arbeta med specifika frågeställningar relevanta för branschen.

Två gånger årligen bjuds samtliga medlemmar inom kök och bad in för att diskutera gemensamma angelägenheter, ett i samband med TMF:s årsmöte på våren och ett på hösten med studiebesök hos det företag som har ordförandeskapet.

Ordförande för gruppen 2022-2023 är Magnus Efraimsson, Vedum Kök & Bad.

Diskussionsforum LinkedIn
Det finns en sluten LinkedIngrupp för kök- och badrumsföretag som är medlemmar i TMF. Här delas information och frågor diskuteras löpande under året.

Representant i TMF:s styrelse
Kök- & Bad-gruppen har en representant som sitter i TMF:s styrelse för verksamhetsåret 2022–2023. Henric Fransson, Ballingslöv AB, är en av tio ledamöter.

Låst material. Logga in för att få tillgång till materialet.
Ladda ner presenationer från K&B-möten
Låst material. Logga in för att få tillgång till materialet.
Ladda ner protokoll från Kök&Bad-möten
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in