GTIN-projekt

Foto: TMF

Alla som levererar byggprodukter bör förse sina produkter med GTIN för att uppfylla framtidens mål avseende spårbarhet och en effektiv digitaliserad byggprocess som kräver att det finns en gemensam identifikation som följer byggproduktens hela livscykel.

Bakgrund

Genom ett initiativ från riksbyggarna togs 2018 ett branschgemensamt beslut att byggprodukter bör förses med ett unikt nummer genom digital information och fysisk märkning. Framtidens krav på hållbara byggnader, spårbarhet och en effektiv digitaliserad byggprocess kräver att det finns en gemensam identifikation som följer byggproduktens hela livscykel. TMFs branschgrupper för dörrar & fönster, trappor och golv påbörjade ett arbete med att analysera hur de skulle kunna lösa en märkning för att uppfylla de kommande kraven.


GTIN var den metod som valdes för att uppfylla kravet från riksbyggarna.

GTIN står för Global Trade Item Number och är ett GS1-artikelnummer som används för att produkter och förpackningar ska få en globalt unik identitet.

November 2021 informerades att den 1 juli ska GTIN vara infört, dvs då ska alla byggprodukter vara märkta med GTIN.

Vad är en byggprodukt?

TMFs medlemmar inom kök och bad samt även viss specialinredning definieras som möbler. Vid ett extrainsatt möte våren 2022 med Riksbyggarna kommuniceras att de räknar kök- och badinredning som byggprodukter, då de byggs in i bostäder och det gäller även den form av specialinredning som byggs in. Besked är även att inget vite kommer att erläggas de som ej har GTIN klart till 1/7 2022. Riksbyggarna är positiva till att arbete med GTIN är påbörjat, vilket TMF har initierat.

Projekt GTIN

TMF har samlat sina branschgrupper och initierat arbete samt dialog med GS1. För konfigurerade produkter samt för produkter med designhöjd är GTIN en stor utmaning. Analys och arbete pågår för att nå branschgemensamma rekommendation hur GTIN bör och kan sättas. Branschen ser detta som en branschfråga och har initierat ett projekt hur riksbyggarnas krav kan tillgodose på lämpligt sätt.

För mer information, vänligen kontakta Martina Hallgren eller Sandra Furtenbach, projektledare branschutveckling och näringspolitik.

Sandra Furtenbach
Sandra Furtenbach
Projektledare Bransch & näringspolitik - inredning & möbler
Martina Hallgren
Martina Hallgren
Projektledare Bransch & näringspolitik - dörrar, fönster, trappor och trägolv

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in