NYHET, EXPERT - NYHET & EXPERT

Nationell samordnare utreder statlig markavyttring

Nyligen träffade TMF tillsammans med parterna inom byggindustrin bostadsminister Andreas Carlson (KD) för att diskutera den pågående byggkrisen. Och det tycks ha gett resultat. Nu lanserar regeringen en ny utredning om hur staten ska kunna avyttra mark och därmed kunna tillmötesgå efterfrågan på byggbar mark. Ett välkommet besked, och en bra början, enligt TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

22 mars 2024
Gustaf Edgren
Foto: Juliana Fälldin

Det var för drygt två veckor sedan som TMF deltog i ett möte med bostadsministern. På mötet presenterades flertalet konkreta förslag på hur man ska stimulera branschen och öka byggandet. Dagens besked om en utredning är positiv, menar Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF.

- Det är ett bra initiativ och att man börjar utreda markfrågan visar att regeringen tar bostadsfrågan på allvar. Det väcker lite frågor om vad som händer med marken när tjänstemän på kommunernas exploateringskontor tar över, säger Gustaf Edgren och fortsätter:

- Samtidigt kvarstår många av de problem som städer som exempelvis Göteborg och Skellefteå står inför i dag. Efterfrågan och behov finns, men man saknar den köpkraft som skulle vara önskvärd. Vi ser gärna en utveckling där förmånlig statlig markförsäljning kombineras med någon form av stödfinansiering för att på sikt hjälpa folk att köpa sina bostäder. Där finns mycket kunskap att hämta från tiden när egnahemsrörelsen blommade i början av förra seklet.

Bristen på mark är en av de stora utmaningarna för att det ska kunna byggas mer småhus. I många fall ligger huvudansvaret hos kommuner, men nu ska utredaren Ingrid Eiken undersöka vad staten kan göra för att möjliggöra byggandet av bostäder med ett särskilt fokus på områden där arbeten finns.

- Fler ska kunna förverkliga sina boendedrömmar och människor ska kunna flytta dit arbeten finns, säger bostadsminister Andreas Carlson (KD) i en debattartikel i Dagens Industri.

Läs debattartikeln på di.se, mer om utredningens direktiv hittar du här.