NYHET, GUIDE - NYHET, SPECIALINREDNINGAR & GUIDE

Ny guide: Brandskydd & Specialinredning

Trä- och Möbelföretagen (TMF) har tagit fram en medlemsguide för att sprida och öka kunskapen om krav på brandskydd för specialinredning och uppmuntra till dialog om brandsäkerhet. Guiden svarar på de vanligaste frågeställningarna kring brandklassificering.

3 juli 2024
Foto: EMMA-KLARA SANDBERG

Det kan vara en utmaning att navigera vilka brandregler som gäller för specialinredning. För att stötta upp detta arbete har TMF därför utvecklat följande guide för att hjälpa till i detta arbete. Guiden är framtagen av TMF och därefter faktagranskad av branschexperter. 

- Jag är stolt över att presentera vår nya guide, framtagen efter våra medlemmars önskemål. Den ger tydlig vägledning och praktiska lösningar på brandskydd för specialinredning. Att navigera brandskyddskraven för specialinredning kan vara komplext, särskilt eftersom dessa ofta befinner sig i gränslandet mellan möbler och fast inredning, säger Sandra Furtenbach, Projektledare Bransch & näringspolitik - inredning & möbler, TMF.

Guiden riktar sig till beställare, arkitekter, brandkonsulter och inredningssnickerier och ska bidra till ett bättre samarbete mellan inblandade parter för en specialinredningsbransch som kombinerar säkerhet och estetik.

- Vår guide erbjuder klar vägledning, från brandklassificering av träprodukter till integration av brandskyddande åtgärder i design och materialval, säger Sandra Furtenbach.

Ämnen som täcks i guiden inkluderar bland annat:

  • Vilka krav som ställs på byggnader och specialinredning.
  • Vad man ska tänka på vid dimensionering.
  • Brandklassning av träprodukter.
  • Hur brandskydd integreras i specialinredning.
  • Hur man lackar och impregnerar för att skydda specialinredning vid brand.
Sandra Furtenbach
Sandra Furtenbach
Projektledare Bransch & näringspolitik - inredning & möbler