NYHET

Johan Orebäck brinner för att skapa meningsfulla berättelser

Med erfarenheter som både journalist och som kommunikatör och med ett stort intresse för samhällsfrågor och politik kommer TMF:s nyrekryterade press- och kommunikationsstrateg spela en betydande roll i att stärka det proaktiva press- och PR-arbetet.

9 februari 2024
Johan Orebäck Foto: TMF