NYHET - HÅLLBARHET, NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION, BYGGANDE & BOSTADSPOLITIK

Färsk NOVUS-undersökning: Svenskar vill se en nationell satsning på byggande i trä

Fler offentliga byggnader och bostäder i trä – även om det kostar mer. Det är önskemålet från många svenskar, enligt en ny Novus-undersökning via Södra – siffror som glädjer TMF:s vd David Johnsson. Hälften efterfrågar också en nationell strategi för att öka träbyggandet i Sverige.

13 mars 2023
TMF 360 GRADER
Foto: Sara Kulturhus, Derome

Novus-undersökningen ger höga siffror inom flera områden - för att främja ett mer klimatsmart byggande i trä. 64 procent tycker att det är viktigt att deras kommun bygger klimatsmarta byggnader, såsom vårdcentraler och skolor, 69 procent skulle vilja att trämaterialet är synligt i konstruktionen av en byggnad, och nästan varannan svensk (49 procent) skulle föredra att deras nästa bostad i huvudsak är byggd i trä.

Glädjande nog – i utmanande tider – tycker också drygt sju av tio (71 procent) att det är viktigt att Sverige fortsätter satsa på mer klimatsmarta material vid byggande, även i en lågkonjunktur.

När det gäller en annan fråga av långsiktig natur skulle hälften av de tillfrågade vilja se en nationell strategi för att öka träbyggandet i nya bostäder i Sverige.

– Detta är glädjande siffror som i och för sig inte gör mig förvånad, kommenterar David Johnsson, vd på TMF. Andra undersökningar visar att sju av tio svenskar vill bo i småhus samt att 90 procent av småhusen idag byggs med trästomme. Byggande i trä är ett överlägset miljömässigt alternativ i den nödvändiga, gröna omställningen, och därför är det otroligt positivt att det spridit sig till så många svenskar.

David Johnsson lyfter samtidigt fram vikten av att ”befinna sig i den del av näringslivet där lösningen på många samhällsutmaningar finns” - med industriella byggprocesser, tekniker och – inte minst - val av byggnadsmaterial.

- Våra företag har förutsättningarna, men politiken behöver prioritera ett klimatsmart byggande i ännu högre utsträckning än idag.

Om undersökningen 
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Södra under perioden 12-18 januari 2023, via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Panelen garanterar representativa resultat, vilket innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen. Totalt genomfördes 1021 intervjuer bland svenska allmänheten 18-79 år, med en deltagarfrekvens bland de sökta personerna om 63 procent.