NYHET - HÅLLBARHET, NÄRINGSPOLITIK, BYGGANDE & TRÄHUS

REPLIK: ”Vi är inne i en renässans för skandinaviskt och europeiskt byggande i trä.”

TMF och Skogsindustrierna replikerar på Svensk Betongs debattartikel i Dagens Industri om vikten av att lyfta perspektivet på material. Trä som material har många viktiga fördelar, inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv men det utesluter inte betong.

23 december 2022
Foto: Anebyhusgruppen

”Vi håller med Svensk Betong om en del saker, framför allt om att rätt material ska användas för rätt ändamål och att livscykelanalyser är en bra metod för att beräkna klimatpåverkan. Välbyggda träkonstruktioner kan stå i många hundra år. Sveriges äldsta trähus byggdes på 1200-talet i Älvdalen. Rätt använt har trä många fördelar, utöver att fungera som en långsiktig kolsänka.”

Läs hela repliken