NYHET - NÄRINGSPOLITIK, PRODUKTION, BYGGANDE & TRÄHUS

”Den första positiva nyheten på länge för bostadsbyggandet”

Idag kom beskedet att Mark- och miljödomstolen godkänner Cementas ansökan om ett fyraårigt tillstånd för kalkbrytning. ”Mark- och miljödomstolen har fattat ett svårt men nödvändigt beslut. Det är den första positiva nyheten på länge för bostadsbyggandet”, säger David Johnsson, vd på Trä- och Möbelföretagen (TMF), i en kommentar.

13 december 2022
Cementas fabrik i Slite - täkt.
Foto: Cementa

Enligt Trä- och Möbelföretagen behöver tillståndsprocesserna bli mer förutsägbara, och framför allt ta större hänsyn till behovet av en tryggad råvaruförsörjning.

- De allra flesta trähus står på betonggrund, och dagens besked innebär att krisen i bostadsbyggandet inte också blir en råvaruförsörjningskris, säger David Johnsson.

Trä- och Möbelföretagen har vid upprepade tillfällen påpekat behovet av att staten ska ge förutsättningar för ökade investeringar i det industriella byggandet, vilket bland annat betyder att komma till rätta med oförutsägbara och alltför långa tillståndsprocesser. Ett stopp för kalkbrytningen hade påverkat de företag som producerar i trä och – i synnerhet - husföretag.
Men det handlar inte enbart om bostadsbyggande utan även infrastruktur, gruvdrift och försvarsanläggningar. Brist på betong hade riskerat att försätta Sverige i en ohållbar situation och oförutsägbara och utdragna tillståndsprocesser riskerar möjligheterna att bedriva industriell verksamhet i landet. Det är i sig mycket allvarligt.

Cementas anläggning i Slite står för omkring 75 procent av cementproduktionen i Sverige och säkras inte en långsiktig cementförsörjning kommer det att få stora konsekvenser för det svenska samhället. Enligt en konsekvensanalys från branschorganisationen Byggföretagen riskeras upp till 160 000 jobb att gå förlorade under 2023 om en avveckling sker.

- Om Sverige på allvar ska vara ledande i den gröna omställningen behöver vi produktion i landet. Det är enbart så vi kan ställa höga krav på produkterna och utveckla hållbarare alternativ, säger David Johnsson.

Den svenska cementkrisen uppdagades den 6 juli 2021 till följd av att Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan om förnyat tillstånd för kalkbrytning i Slite på Gotland. I september 2021 röstade riksdagen enhälligt för en tillfällig ändring i miljöbalken, vilket gav Cementa ett tidsbegränsat tillstånd som löper ut den sista december 2022. Cementas anläggning bidrar med omkring 75 procent av Sveriges totala cementproduktion.