Intrum tipsar

Penna
Foto: Pixabay

Intrums 5 tips för att försäkra ditt företag mot sena och uteblivna betalningar
1
Kolla upp kundernas betalningsmönster
Genom att ta en kreditupplysning på nya kunder får du en tydligare bild av din nya affärspartner och får möjlighet att ta hänsyn till eventuella risker innan du går in i ett nytt avtal.

Omkring 80 procent av företagens kreditförluster sker dock genom befintliga kunder. Att göra kreditupplysningar på företag man redan har en relation med kan vara känsligt, men med en automatisk bevakning är det lätt att hålla sig uppdaterad och agera snabbt om risker uppstår.
2
Fakturera snabbt och rätt
En vanlig orsak till att kunder inte betalar i tid är att någon information saknas eller är ofullständigt formulerad i fakturan. En faktura ska alltid innehålla tydlig och lättöverskådlig information om vilken produkt eller vara som har köpts, vilka betalningsvillkor som gäller och vilka avgifter som tillkommer om kunden inte betalar i tid. Att fakturera så snabbt som möjligt efter att produkten eller tjänsten har köpts ökar också sannolikheten för att betalning görs i tid.
3
Sälj dina fakturor
Att sälja dina fakturor är ett sätt att slippa kreditrisken och säkert veta att du kommer att få betalt inom 30 dagar. Fakturaförsäljning kan användas för alla eller en del av dina fakturor, till exempel i situationer där du vet att risken för kreditförluster är högre än normalt.
4
Använd inkasso för att fånga upp kunden i tid
Genom att samarbeta med ett inkassoföretag får du hjälp att skicka ett krav till kunder som betalar sent. En betalningspåminnelse från ett inkassobolag ökar sannolikheten för att kunden prioriterar just din faktura.
5
Ta fram en krav- och kreditpolicy
Genom att ha en tydlig och nedskriven rutin för hur ditt företag ska agera om en betalning är sen eller uteblir blir det lättare för alla på företaget att veta hur och när man ska vidta åtgärder.
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in