Kredithantering

Card
Foto: TMF

Långa avtalade betaltider och sena betalningar är ett stort problem för många företag, inte minst mindre bolag. I en undersökning från 2018 – gjord av kredithanteringsföretag Intrum - svarade 6 av 10 svenska företag att man blivit ombedd att acceptera längre betaltider än man känner sig bekväm med. Samtidigt svarade drygt vart fjärde företag att sena betalningar har pressat bolagets likviditet, och nära 4 av 10 uppgav att företagets tillväxt hindras av att man inte får betalt i tid. Problemet med långa avtalade betaltider och sena betalningar är ofta särskilt kännbara för mindre bolag.

- År efter år ser vi att långa betaltider och sena betalningar är en vanlig orsak till att svenska små- och mellanstora företag drabbas av sinande kassaflöden, och därmed får svårt att investera, växa och anställa. När det gäller långa avtalade betaltider svarar en majoritet av de svenska företagen att kraven kommer från större bolag, säger Fredrik Backman, vd på Intrum Sverige, ett av Sveriges och Europas största kredithanteringsföretag.

- Har man ett mindre antal kunder och en eller några av de större ber om att få betala på 60, 90 eller rentav 120 dagar, kan det vara svårt att svara nej. Samtidigt kan man som mindre företag ha svårare att kunna få extern finansiering från till exempel banker vid kortsiktiga problem med likviditeten, vilket kan göra situationen extra komplicerad.

Utvecklingen på området i Sverige och Europa uppmärksammas löpande genom den årliga rapporten European Payment Report, som undersöker hur SME-företag i 29 europeiska länder påverkas av betaltider.
Intrums nästa European Payment Report presenteras den 11 juni 2019.

TMF:s ramavtal med Intrum

TMF har ett ramavtal med Intrum för att hjälpa våra medlemsföretag att utföra en så kostnadseffektiv och smidig inkassohantering som möjligt ifråga om sena kundfordringar. Det gäller inte minst i proaktivt syfte - för att säkerställa att företagen skapar bra processer gällande kundfordringar överlag.

Hur ansluter man sig?

Via ett enkelt anslutningsavtal, speciellt framtaget för TMF´s medlemmar, får man tillgång till Intrum Web och har därmed tillgång att börja registrera ärenden.

Kontakta Martin Dahlerus på Intrum för tillgång till anslutningsavtalet: martin.dahlerus@intrum.com

Hur fungerar det och hur ser villkoren ut?

  • Ärenden registreras i web-portalen Intrum Web.
  • Inga fasta avgifter (ord pris 295 kr/mån för licens av Intrum Web)
  • 0 kr i ärendekostnad för inkasso i Sverige (ord pris 275 kr/ärende)
  • Kraftigt rabatterade priser för internationella ärenden och Intrum tar endast betalt vid lyckad indrivning.

Frivillig kod

År 2016 startade Intrum initiativet 30-dagarsklubben för att frivilligt uppmuntra företag till betalning inom 30 dagar. Projektet fick både medial uppmärksamhet och politiskt genomslag. Förra året startade ett antal branschorganisationer på uppdrag av Näringsdepartementet en förening med syfte att driva betalningar inom just 30 dagar, genom en frivillig kod. I dagsläget har koden undertecknats av 40-tal företag, varav flera hör till Sveriges största.

Fakta Intrum

Intrum är Sveriges och Europas största kredithanteringsbolag, med verksamhet i 24 europeiska länder. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar skapade för att ge bättre kassaflöde och ökad långsiktig lönsamhet, samtidigt som vi tar hand om bolagets kunder.

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in