Näringspolitik

Bidra till bättre upphandling av möbler och inredning
Remissvar
Här hittar du aktuella remissvar från TMF när det gäller våra olika näringspolitiska områden - såsom byggregler, kompetensförsörjning, och offentlig upphandling.

Till remissvaren