TMFs näringspolitiska arbete

TMF är en engagerad och aktiv organisation i samhällsdebatten och vi arbetar för att påverka de politiska och regulatoriska förutsättningar som våra medlemsföretag verkar inom. De övergripande målen för TMF:s näringspolitiska arbete är att bidra till ett varierat och ökat byggande och att skapa goda konkurrensförutsättningar för svensk möbel- och inredningsindustri. Detta gör vi på flera sätt, exempelvis genom att tillföra och sprida kunskap om våra branscher, och identifiera och synliggöra hinder – och möjligheter – för en stark trä- och möbelindustri.

Näringspolitik

Bidra till bättre upphandling av möbler och inredning
Remissvar
Här hittar du aktuella remissvar från TMF när det gäller våra olika näringspolitiska områden - såsom byggregler, kompetensförsörjning, och offentlig upphandling.

Till remissvaren