Trähus

Foto: Anebyhusgruppen

TMF tar fram statistik för såväl småhus respektive flerbostadshus med trästomme - med lite olika upplägg samt frekvens. Enligt SCB:s senaste siffror från 2018 omfattar svensk trähusindustri 562 företag med 6 909 anställda. Produktionen för 2018 var 20,9 miljarder kr.

Trähusstatistik som TMF tar fram

Småhus & flerbostadshus med trästomme

  • 1 g/månad - statistikrapport för TMF:s medlemsföretag som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.
  • 1 g/månad - import och export av monteringsfärdiga trähus. Källa är SCB.
  • 2 g/år - Byggfaktas statistik för sökta bygglov, styckebyggda hus rapporteras varje halvår och helår.

Flerbostadshus med trästomme

  • 2 g/år - statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Rapporten visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende samt prognos 12 månader.
  • 1 g/år - andelen påbörjade lägenheter i ordinära flerbostadshus som är byggda av trä publiceras en gång per år. Källa är SCB.

Ta gärna del av trähusstatistiken nedan. Via medlemsinloggning kommer du åt exklusivt material som är låst. Har du specifika frågor kring statistiken; kontakta Jakob Andrén, ansvarig marknadsanalytiker på TMF. Se kontaktuppgifter till höger.

Ladda ner statistik
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in