NYHET - ANSTÄLLNING

Regeringen ger klartecken för etableringsjobben

Efter år av väntan ger regeringen nu klartecken för att införa etableringsjobb - 2,4 miljarder öronmärks i budgeten för genomförandet. En välkommen reform, enligt TMF:s förhandlingschef Anna Freij. ”Det är positivt att regeringen ökar möjligheterna för företagen att hjälpa människor ur utanförskap”. Nu väntar förhandlingar med fackliga motparter.

12 september 2023
Foto: Juliana Fälldin

-Storartat att denna försenade reform nu finns med i budgeten, vi är många som har väntat, säger förhandlingschef Anna Freij som ser fram emot att medlemsföretagen på sikt kommer att kunna nyttja möjligheten att anställa till en lägre kostnad. Nästa steg är att komma överens med TMF:s fackliga motparter.

Under året som gått till följd av höga räntor, stigande inflation och en allmän lågkonjunktur har många av TMF:s medlemsföretag sett sig tvingade att varsla personal. Etableringsjobben är en av flera nycklar där regeringen kan skapa förutsättningar för företagen att anställa. 

Åtgärden innebär att nyanlända och långtidsarbetslösa ska ges möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att arbetstagaren får en del av lönen från arbetsgivaren och resten som ersättning från staten under max två års tid. Därefter ska avtalsenliga löner gälla.

Vägen till överenskommelsen om etableringsjobb har varit lång, redan 2017 slöt Svenskt Näringsliv och fackliga motparter en principöverenskommelse , men för att avtalet ska börja gälla har regeringen behövt göra en ändring i en förordning.  

De ändringarna har regeringen nu banat väg för och förhoppningen är att de ska kunna träda i kraft i början av 2024. Regeringen öronmärker 2,4 miljarder kronor i höstbudgeten för de kommande tre åren för att finansiera åtgärden.

- Det ska vara enkelt för arbetsgivarna att anställa till en låg kostnad, samtidigt som arbetstagaren får en statlig ersättning som kompenserar för den lägre lönen. Det ligger nu ett stort ansvar på parterna att se till att det sluts nödvändiga avtal för att etableringsjobben ska bli verklighet”, säger arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) i ett pressmeddelande.