DEBATT - ANSTÄLLNING & LÖN OCH ERSÄTTNINGAR

”Införandet av minimilöner för utländsk arbetskraft från tredje land är ett olyckligt ingrepp i partsmodellen”

I en debattartikel i Altinget idag uppmanar Trä- och Möbelföretagens vd David Johnsson, tillsammans med vd:arna för sex andra arbetsgivarorganisationer, regeringen att inte förvärra ett redan nu skadligt försörjningskrav genom ytterligare höjningar av det införda lönegolvet.

11 januari 2024
David Johnsson
Foto: Juliana Fälldin

"Tillsammans med regeringen sade parterna tydligt nej till politisk inblandning i lönebildningen då vi jobbade mot minimilöner i EU, men nu håller regeringen i praktiken på att införa detta i Sverige. Detta samtidigt som en viktig framgångsfaktor i den svenska modellen är att politiken inte lägger sig i lönebildningen och frågor kopplade till denna. Införandet av minimilöner för utländsk arbetskraft från tredje land är ett olyckligt ingrepp i partsmodellen."

Vd:arna menar att regeringens politik hotar den svenska partsmodellen.

"Svensk arbetsmarknad måste förbli flexibel och öppen mot omvärlden för att möta de utmaningar som den globala ekonomin ställer. Likt våra konkurrentländer måste vi snarare underlätta än försvåra för arbetskraftsinvandring. Att politiken definierar lägsta löner för vissa grupper skadar konkurrenskraften, kompetensförsörjningen och den lönebildningsmodell som länge varit en stabiliserande faktor i Sverige. "

Läs hela debattinlägget