NYHET - ANSTÄLLNING

Klart med avtal med GS om etableringsjobb

TMF och GS-facket har idag träffat avtal om etableringsjobb. Avtalet innebär att det från och med 30 maj är möjligt att på GS-fackets avtalsområde komma överens om etableringsanställning - en tidsbegränsad anställning där arbetstagaren får en kombination av lön från arbetsgivaren respektive ersättning från staten.

31 maj 2024
Anna Freij, förhandlingschef på TMF..
Foto: Juliana Fälldin

- Det är positivt att vi lyckats komma i mål med de här förhandlingarna då etableringsjobben stärker både företagen och arbetsmarknaden, säger Anna Freij, förhandlingschef på TMF.

- Vi välkomnar alla sätt för att företagen ska kunna anställa och möjligheten att ingå avtal om etableringsjobb blir ett viktigt instrument för att öka inkluderingen och samtidigt skapa möjlighet för både nyanlända och långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden. 

TMF har sedan tidigare tecknat avtal om etableringsanställning med Unionen. Mer om det kan du läsa här.

Etableringsjobben är en ny form av subventionerad anställning som syftar till att få fler långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Redan i november 2022 tecknade LO, Unionen och Svenskt Näringsliv avtal om arbete i etableringsjobb. Avtalet som parterna slöt avviker i vissa delar från det sedan tidigare beslutade regelverket och arbete har därefter gjorts inom Regeringskansliet för att kunna göra nödvändiga förändringar inklusive analys av statsstödsregelverket.

Till skillnad från befintliga subventionerade anställningar subventionerar staten ett etableringsjobb genom att betala en ersättning direkt till individen. Ersättning för arbete i etableringsjobb kan betalas ut maximalt i 24 månader. Liksom i övriga subventionerade anställningar kommer arbetet med att motverka felaktiga utbetalningar vara viktigt även vad gäller etableringsjobben.

Mer information om etableringsjobb finns publicerat i arbetsgivarguiden.