NYHET - ANSTÄLLNING, ARBETSTID & LÖN OCH ERSÄTTNINGAR

Centralt korttidsavtal tecknat mellan TMF och GS-Facket

Mot bakgrund av det allvarliga konjunkturläget, ränte- och inflationsläget och den varselvåg som drabbat framför allt trä- och möbelindustrin har ett centralt korttidsavtal träffats mellan Trä- och Möbelföretagen och GS-Facket för Skogs- Trä- & Grafisk Bransch. Överenskommelsen, som tecknades den 23 januari 2024, börjar gälla omedelbart och gäller fram till den 31 mars 2025.

25 januari 2024
Anna Freij, förhandlingschef på TMF.
Foto: Juliana Fälldin

- Vi tar ett gemensamt ansvar för att både rädda arbetstillfällen och minska kostnaderna för företagen. Det är ett styrkebesked för den svenska modellen, säger Anna Freij, förhandlingschef på TMF.

I samband med den kraftiga inbromsningen i småhusbranschen hösten 2022 varslades många anställda på TMF:s medlemsföretag. Varselvågen har därefter fortsatt och drabbar nu även branschens underleverantörer.  Parterna har mot denna bakgrund sett behov av att vidta åtgärder för att möta krisen. Det centrala avtalet mellan parterna medger möjligheten att på lokal nivå göra överenskommelser om att minska arbetstid med 20 procent respektive lön och andra ersättningar med 12 procent.

Den lokala överenskommelsen kan omfatta en period om sammanlagt 10 månader om inte lokala parter träffar överenskommelse om annat.  Lokala parter kommer överens om vilka arbetstagare som ska omfattas av korttidsarbete, under vilken period korttidsarbete ska pågå samt hur korttidsarbetet ska förläggas.

För frågor gällande avtal eller införande av korttidsarbete - kontakta TMFs rådgivare.

Mer om det centrala korttidsavtalet