NYHET - ANSTÄLLNING & KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR

Kollektivavtalad lösning för de som står långt från arbetsmarknaden

Ett nytt avtal om etableringsjobb ska underlätta för nyanlända och långtidsarbetslösa att ta sig in på arbetsmarknaden. Svenskt Näringsliv, LO och Unionen står bakom uppgörelsen och förhoppningen är att den kan träda i kraft under första halvan av 2023. En avgörande del i avtalet är att det minskar risken och kostnaden för arbetsgivarna att anställa personer som står långt från arbetsmarknaden. Idag är ungefär 100 000 personer långtidsarbetslösa i Sverige, samtidigt som det råder brist på kompetens inom många yrken.

5 december 2022
Arbetssökande i kö.
Foto: Mostphotos

Avtalet, som gäller för både arbetare och tjänstemän, kommer gälla på alla arbetsplatser som har kollektivavtal med något av det undertecknande förbunden. På arbetsgivarsidan är samtliga organisationer intresserade av uppgörelsen och på LO-sidan kommer respektive förbund att ta beslut.

- Vi välkomnar uppgörelsen och hoppas att personer med svag ställning på arbetsmarknaden, exempelvis långtidsarbetslösa och nyanlända, nu får en bättre möjlighet att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi hoppas också att våra medlemsföretag nu ska få bättre förutsättningar att stärka sin kompetensförsörjning. Det är glädjande att Unionen och LO:s styrelse enhälligt ställde sig bakom uppgörelsen och vi ser fram emot att anta avtalen på förbundsnivå, säger David Johnsson, vd på TMF, i en kommentar.

För den som får en etableringsanställning innebär uppgörelsen en provanställning som gäller i upp till 2 år. Arbetsgivaren kommer att betala ungefär 9 000 kr av månadskostnaden, staten fyller ut resterande summa så att det motsvarar en normal lägstalön för arbetstagaren.

En viktig del av avtalet är att svenska för invandrare (SFI) ingår och även är möjligt att göra lokal anpassning med till exempel undervisning på arbetstid. En effekt av att detta är att de ukrainare som kommit hit genom massflyktsdirektivet och inte haft tillgång till SFI, nu kan omfattas om de får en etableringsanställning. 

Principöverenskommelsen för etableringsstödet gjordes redan 2017 och en proposition utifrån parternas förslag lades 2020. Den 16 maj i år kom godkännande från EU-kommissionen. Avtalet träder det i kraft den 1 januari 2023 och när regeringen har genomfört de förordningsändringar som parterna krävt kan det börja tillämpas.