NYHET - ANSTÄLLNING, LÖN OCH ERSÄTTNINGAR, NÄRINGSPOLITIK & UTLÄNDSK ARBETSKRAFT

”Orimligt att regeringen gör intrång i den svenska modellen”

Idag, den 1 november, träder de nya reglerna för arbetskraftsinvandring i kraft - regler som Trä- och Möbelföretagen samt stora delar av näringslivet är starkt kritiska emot och som de menar äventyrar hela svenska lönebildningsmodellen.

1 november 2023
Edsbyverken, produktion
Edsbyverken, produktionsmiljö. Foto: Stina Stjernkvist

Regeringen har beslutat att höja försörjningskravet för den som ansöker om arbetstillstånd i Sverige. Det nya kravet börjar gälla den 1 november 2023 och påverkar alla som får beslut om sin ansökan om arbetstillstånd efter det datumet.

- Det är oerhört olyckligt att frågan, som TMF och flera andra näringslivsorganisationer försökt att mota bort sedan den blev känd, nu är ett faktum. Vi kommer självklart att fortsätta att påpeka det orimliga i att regeringen gör intrång i den svenska lönebildningsmodellen och att de sätter käppar i hjulet för företagen som vill hitta kompetens, säger TMF:s vd David Johnsson.

Bakgrunden är en infekterad debatt om arbetskraftsinvandring där nya lönegolv ska införas som redskap för att motverka missbruk. Lågkvalificerad arbetskraft ställs mot högkvalificerad och i ett försök att forcera igenom ett nytt regelverk missar enligt TMF därmed politiken en helt avgörande kategori: mellankvalificerade yrkesutbildade. Här återfinns yrkeskategorier som maskinoperatörer, mekaniker, maskinsnickare, processoperatörer och automationstekniker.

TMF har varit engagerade i frågan och lyfter bland annat fram det ”konkreta och principiella ingrepp i den svenska lönebildningsmodell som tjänat Sverige väl och som levererat en framgångsrik lönebildning för såväl företag som anställda”. Acceptansen för den lokala lönebildningen kommer att urholkas om den som rekryterats från tredjeland, får en högre lön än den inhemska arbetskraften.

- Det är avgörande för industrin att rekryteringen av kvalificerad arbetskraft fungerar effektivt. Regeringens förslag att begränsa möjligheterna till arbetskraftsinvandring är således fel väg att gå, menar TMF:s vd David Johnsson.

- Det är dessutom uppseendeväckande att regeringen föreslår fastställda lönegolv som utgör ett direkt hot mot den svenska modellen, vars fundament är att det är arbetsmarknadens parter som sätter lönerna utan statlig inblandning.

Utöver de nya reglerna från 1 november 2023 planerar regeringen att höja gränsen ytterligare. I början av nästa år ska en utredare föreslå ett lönegolv i nivå med medianlönen, vilket motsvarar 34 200 kronor i månaden.

Ett sådant lönegolv skulle slå ännu bredare i näringslivet och påverka ännu större yrkesgrupper visar siffror från Svenskt Näringsliv - hälften av alla maskinförare, var tredje installations- och industrielektriker, var fjärde anläggningsarbetare, var tionde ingenjör och tekniker, tjänar under den gränsen.