TMF:s ståndpunkter för en hållbar elförsörjning

Elstolpe
Foto: Pixabay

Höga elpriser drabbar trä- och möbelindustrin hårt och behovet av stabil och förutsägbar tillgång till fossilfri energi för att kunna fortsätta vara innovativa och våga investera i klimatsäkra lösningar är stort. TMF, Trä- och Möbelföretagen har därför tagit fram ett antal ståndpunkter som driver vårt påverkansarbete gentemot politiken.

Trä- och möbelindustrin drabbas hårt av höga elpriser. 84 procent av Trä- och Möbelföretagens medlemsföretag har sin huvudsakliga verksamhet placerad inom elområdena 3 och 4 och varsel och konkursansökningar sker regelbundet för var vecka som går. Situationen som den ser ut inför vintern kan komma att få mycket långtgående konsekvenser för hela samhällsekonomin.

Utgångspunkten för TMF är att Sverige behöver satsa på alla fossilfria kraftslag.
Det innebär att:

  • En fortsatt utbyggnad av vindkraften måste säkerställas.
  • Nybyggnation av kärnkraft måste möjliggöras.
  • Den befintliga vattenkraften måste värnas.
  • Miljöprövningen för alla kraftslag och för elnätsutbyggnaden måste underlättas.
  • Överföringskapaciteten i landet måste byggas ut.

Läs TMF:s ståndpunkter i energifrågan nedan.

 

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in