TMF:s guide för en hållbar utveckling

Träd
Foto: Pixabay

Som branschorganisation vill TMF ligga i framkant och tydliggöra de utmaningar och möjligheter som finns - både som organisation och för våra medlemsföretag – för att tillsammans jobba mot en hållbar framtid. Med utgångspunkt i Agenda 2030 har 11 mål och 29 delmål bedömts vara centrala för trä- och möbelindustrin.

En färsk, medlemsexklusiv guide - "TMF:s GUIDE FÖR ARBETE MED HÅLLBAR UTVECKLING" - ska vara till hjälp för er medlemsföretag för att formulera mål och strategier samt att lägga fast handlingsplaner för att arbeta med och kommunicera identifierade och utvalda hållbarhetsmål.

Ladda ner och läs mer! (OBS! Kräver inloggning)

Förutom guiden har vi även en sammanfattande broschyr kring trä- och möbelindustrins elva Agenda 2030-mål.