Trappgruppen

NORSJÖ TRÄTRAPPOR
Foto: Drömtrappor

Trappgruppen inom TMF omfattar cirka 30 företag som tillverkar trätrappor där, till exempel, stål och glas kan vara ingående komponenter.

TMF:s trappgrupp träffas två gånger per år – vår och höst - för att diskutera aktuella frågor och rapportera om pågående projekt och aktiviteter. Vårmötet utgör trappgruppens årsmöte och hålls i samband med TMF:s årsstämma. I samband med höstmötet gör vi studiebesök och bjuder in intressanta föredragshållare.

Styrgrupp
Trappgruppen har en styrgrupp med representanter från fyra företag, varav en är ordförande. TMF har en samordnande roll och kallar till digitala avstämningar 4–6 gånger per år.
Trappgruppen har även en referensgrupp, med representanter från 4–5 företag, som bistår TMF vid arbete med tekniska frågeställningar som är aktuella för trappgruppen.

Styrgruppen 2020–2021

Ordförande
• Anna Grånäs Jacobsson, Rättviks Trappfabrik

Ledamöter
• Johan Jonsson, Drömtrappor
• Martin Andersson, Trappteknik
• Lennart Jonsson, ATAB-trappan

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in