Specialinredningsgruppen

Båtinredning
Foto: Hallberg-Rassy, båtinredning

Specialinredningsgruppen inom TMF omfattar över 90 medlemsföretag med ett brett produktregister. Företagen är oftast verksamma inom inredningar för både privata och offentliga miljöer.

TMF:s specialinredningsgrupp samlas för möten 2–4 gånger per år, varav ett möte är i samband med TMF:s årsmöte. Under dessa möten avhandlas frågor som är av gemensamt intresse för medlemsföretagen vad avser branschrelaterade frågeställningar.

På mötena tas aktuella teman upp. Tanken är att du som medlem ska få mer djuplodande kunskap om det aktuella ämnet – ofta bjuds externa föredragshållare in. I direkt anslutning till mötena försöker vi göra någon form av studiebesök där inspiration, kunskap och erfarenhet kan inhämtas. Ett mycket viktigt och uppskattat inslag är utrymme för gemenskapsbildande aktiviteter där nätverkande premieras.

Viktiga ämnen och teman:

  • Nya material och materialkunskap
  • Hållbarhet
  • Kompetens och rekrytering
  • Ledtider
  • Design- och Arkitektfokus
  • Standarder/regelverk
  • Offentlig upphandling

Ordförande 2021–2022: Morgan Grahn, Pelly Group
Specialinredningsgruppen har ingen styrelse utan samtliga medlemmar bjuds in till nätverksmötena. Inom gruppen utses en ordförande från något av medlemsföretagen. Från TMF är projektledaren ansvarig för att sammankalla gruppen och att driva gruppens frågor.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in