Kompetensförsörjning

Bara inom träindustrin finns en efterfrågan på 10 000 nya personer de kommande tio åren och det är därmed tydligt att kompetensförsörjningen för den svenska industrin utgör en stor utmaning. TMF:s förslag på lösningar för att säkra kompetensförsörjning är framtagna för att stärka den svenska skolan, få fler i arbete och skapa gynnsamma förutsättningar för svensk industri och tillväxt.