Välkommen till TMF:s årsmöte 2023

Vi bjuder in till en årsmötesdag i Stockholm, den 3 maj på Hotell Scandic Continental, med inspirerande föreläsningar och möjlighet att träffa kollegor i branschen. I vanlig ordning inleds dagen med möten för våra branschgrupper. Senare i programmet får vi först lyssna till Emma Frans, forskare i medicinsk epidemiologi och vetenskapsskribent. Därefter ger Anders Borg, f.d. finansminister, sin analys av det ekonomiska läget, vår omvärld och hur den påverkar TMF:s medlemsföretag. Johan Wester, komiker, filmproducent och entreprenör, modererar dagen och kvällen.